UUDISED 2017/18

VABAD KOHAD SÜGISEKS 2017!

OOTAME LAPSI MEIE LASTEAIAPERRE!

REGISTREERIMISEKS TÄIDA AVALDUS KODULEHEL!

Meie lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. Asume Viimsi vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused läbi viia õuesõppe tegevusi. Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on 2 liitrühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks.

LASTEAIA ÕPPEMAKS

1,5 - 3 aastastele Viimsi valla elanike lastele on õppemaks 76,56 EUR kuus.
4 - 7 aastastele Viimsi valla elanike lastele, on õppemaks 94,00 EUR kuus.
Koolituskuludelt tagastatakse tulumaks.
Toitlustusraha on 53,50 EUR kuus.

VÕTAME VASTU:

1,5 - 4 a. KUKERPALLURITE RÜHMA

4 - 7 a. KÄBILASTE RÜHMA

Kelvingi Lasteaed avatud kella 7.30-18.30.

MEIE MISSIOONIKS ON:

Kelvingi lasteaia missiooniks on tähtsustada last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetada tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagada hea ettevalmistus igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

MEIE VISIOON ON:

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvukeskkond lapsele.