UUDISED 2017/18

OOTAME LAPSI MEIE LASTEAIAPERRE!

REGISTREERIMISEKS TÄIDA AVALDUS KODULEHEL!

Meie lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. Asume Viimsi vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused läbi viia õuesõppe tegevusi. Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on 2 liitrühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks.

LASTEAIA ÕPPEMAKS

1,5 - 3 aastastele Viimsi valla elanike lastele on õppemaks 76,56 EUR kuus.
4 - 7 aastastele Viimsi valla elanike lastele on õppemaks 94,00 EUR kuus. Koolituskuludelt tagastatakse tulumaks.
Toitlustusraha on 53,50 EUR kuus.

NB! Info Viimsi vallavalitsuselt:
Kui teile on pakutud MLA Viimsi Lasteaiad poolt lasteaia kohta, siis Viimsi vald ei toeta teid eralasteaia õppemaksu tasumisel. Kuid, kel on siiski soov laps eralasteaeda panna (kuna eralasteaias on väiksemad rühmad ja laps on veel liiga väike suurde kollektiivi astumast), siis on variandid:

   a) pange MLA Viimsi Lasteaiad järjekorras end kohasoovijaks aastaks 2019/2020 ehk lükate koha saamise aasta edasi ja sel juhul eralasteaiatoetus jätkub. Edasi lükkama peate juba ENNE koha pakkumist MLA Viimsi Lasteaiad poolt.                         b) võtke laps ära MLA Viimsi Lasteaiad järjekorrast ja saate ka edaspidi eralasteaiatoetust.

Õppemaks ilma Viimsi vallavalitsuse toetuseta on:

1,5 - 3 aastastele on õppemaks 382,80 EUR kuus.
4 - 7 aastastele on õppemaks 354,00 EUR kuus.

VÕTAME VASTU:

1,5 - 4 a. KUKERPALLURITE RÜHMA

4 - 7 a. KÄBILASTE RÜHMA

Kelvingi Lasteaed avatud kella 7.30-18.30.

MEIE MISSIOONIKS ON:

Kelvingi lasteaia missiooniks on tähtsustada last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetada tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagada hea ettevalmistus igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

MEIE VISIOON ON:

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvukeskkond lapsele.