UUDISED 2017/18

LAHTISTE USTE PÄEV PONISÕIDUGA 25. MAIL KELL 17.00!


OOTAME LAPSI UUEKS ÕPPEAASTAKS MEIE LASTEAIAPERRE!

REGISTREERIMISEKS TÄIDA AVALDUS KODULEHEL!

Meie lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. Asume Viimsi vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused läbi viia õuesõppe tegevusi. Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on 2 liitrühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks.

LASTEAIA ÕPPEMAKS

Alates 01.09.2016 on Viimsi valla elanikele 1,5 - 3 aastastele lastele õppemaks
69,90 EUR kuus.
Alates 01.09.2016 on Viimsi valla elanikele 4 - 7 aastastele lastele on õppemaks
88,30 EUR kuus.
Koolituskuludelt tagastatakse tulumaks.
Toitlustusraha on 53,50 EUR kuus.

VÕTAME VASTU:

1,5 - 4 a. KUKERPALLURITE RÜHMA

4 - 7 a. KÄBILASTE RÜHMA

Kelvingi Lasteaed avatud kella 7.30-18.30.

MEIE MISSIOONIKS ON:

Kelvingi lasteaia missiooniks on tähtsustada last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetada tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagada hea ettevalmistus igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

MEIE VISIOON ON:

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvukeskkond lapsele.