Skip to content

KELVINGI LASTEAIAST LEIAD UNISTUSTE LASTEAIA!

KELVINGI LASTEAED PAKUB KÕIKE VAJALIKKU LAPSE ARENGU JAOKS!

Jänkud

Meie pakume:

Ujumine
Loomad
Inglise keel
Looduslähedus
Tervislik toit
Mängukool
Väljasõidud

Meie lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. Asume Viimsi vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused läbi viia õuesõppe tegevusi. Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on 2 liitrühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks.

Loe meie kohta Viimsi Teatajast: "Oma küla ainus lasteaed - Kelvingi Lasteaed."

LASTEAIA ÕPPEMAKS:

Alates 01.09.2020 on õppemaks (kui riiklik lasteaed ei ole kohta pakkunud)
1,5 - 3 aastastele 116,80 eur/kuus ja 4 -7 aastastele 135 eur/kuus.
Alates 01.09.2020 on õppemaks (kui riiklik lasteaed on kohta pakkunud)
1,5 - 3 aastastele 436,80 eur/kuus ja 4 -7 aastastele 395 eur/kuus.
Koolituskuludelt tagastatakse tulumaks.
Toitlustusraha on 2,50 EUR päevas.

Kelvingi Lasteaia õuemänguala

NB! Info Viimsi vallavalitsuselt:

Kui on soov laps eralasteaeda panna (kuna eralasteaias on väiksemad rühmad ja laps on veel liiga väike suurde kollektiivi astumast), siis on variandid:

a) pange MLA Viimsi Lasteaiad järjekorras end kohasoovijaks aastaks 2021/2022 ehk lükate koha saamise aasta edasi ja sel juhul eralasteaiatoetus jätkub. Edasi lükkama peate juba ENNE koha pakkumist MLA Viimsi Lasteaiad poolt.                         b) võtke laps ära MLA Viimsi Lasteaiad järjekorrast ja saate ka edaspidi eralasteaiatoetust.

VÕTAME VASTU:

2 - 4 a. KUKERPALLURITE RÜHMA

4 - 7 a. KÄBILASTE RÜHMA

Kelvingi Lasteaed on avatud 7.30-18.30 (vajadusel 7.00-19.00).

MEIE MISSIOONIKS ON:

Kelvingi lasteaia missiooniks on tähtsustada last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetada tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagada hea ettevalmistus igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

MEIE VISIOON ON:

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvukeskkond lapsele.

MEIE EESMÄRGID ON:

Lasteaia ja pere koostöös kujunevad ühtsed väärtused ning igale lapsele on leitud parim tee arenguks.
Lasteaia õppe-ja kasvatustegevust viiakse läbi mänguliselt, rakendatakse võimalikult palju õues viibimist ja õues õppimist.

PRIORITEEDID ON:

Toetame lapse arengut.
Meeskonnatöö toetab lasteaia arengut.
Säästlik majandamine ja keskkonnahoid.