Skip to content

KELVINGI LASTEAIAST LEIAD UNISTUSTE LASTEAIA!

KELVINGI LASTEAED PAKUB KÕIKE VAJALIKKU LAPSE ARENGU JAOKS!

Jänkud

Meie pakume:

Ujumine
Loomad
Inglise keel
Looduslähedus
Tervislik toit
Mängukool
Sündmused

Meie lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. Asume Viimsi vallas Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused läbi viia õuesõppe tegevusi. Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on 2 liitrühma. Peame oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks ja koolis õppimiseks.

Loe meie kohta aastal 2023 Viimsi Teatajast lk 10: "Kelvingi eralasteaed on kui varjatud aare metsa ja mere vahel."

Loe meie kohta aastal 2021 Viimsi Teatajast lk 10: "Oma küla ainus lasteaed - Kelvingi Lasteaed."

LASTEAIA ÕPPEMAKS:

  1. Alates 01.01.2024 a. on õppemaks 73 EUR/kuus, kui laps ja mõlemad lapsevanemad on Viimsi valda sisse kirjutatud.
  2. Alates 01.01.2024 a. on õppemaks 145 EUR/kuus kui laps ja üks lapsevanem on Viimsi valda sisse kirjutatud.
  3. Alates 01.01.2024 a. on õppemaks 545 EUR/kuus, kui laps ja lapsevanemad   ei ole Viimsi valda sisse kirjutatud.

Toitlustusraha on 3,85 EUR päevas.

Kelvingi Lasteaia õuemänguala

VÕTAME VASTU:

2 - 4 a. KUKERPALLURITE RÜHMA

4 - 7 a. KÄBILASTE RÜHMA

Kelvingi Lasteaed on avatud 7.30-18.30 (vajadusel 7.00-19.00).

MEIE MISSIOONIKS ON:

Kelvingi lasteaia missiooniks on tähtsustada last kui täiskasvanu võrdväärset partnerit, toetada tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset arengut ning tagada hea ettevalmistus igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

MEIE VISIOON ON:

Lasteaed- kaasaegne, peredega koostööd tegev, arengut toetav kasvukeskkond lapsele.

MEIE EESMÄRGID ON:

Lasteaia ja pere koostöös kujunevad ühtsed väärtused ning igale lapsele on leitud parim tee arenguks.
Lasteaia õppe-ja kasvatustegevust viiakse läbi mänguliselt, rakendatakse võimalikult palju õues viibimist ja õues õppimist.

PRIORITEEDID ON:

Toetame lapse arengut.
Meeskonnatöö toetab lasteaia arengut.
Säästlik majandamine ja keskkonnahoid.