Skip to content

MUUSIKA-MÄNGURING

Muusika-mänguring toimub 1x nädalas.
Kuumaks 25 eurot kuus.

Tundides arendame lapse loovust mänguliselt ja vaheldusrikkalt. Samas on kõik tegevused eesmärgistatud last muusikaliselt arendavalt. Selle kõrval on väga oluline ka sotsiaalse arengu aspekt – suhtlemis/esinemisjulgus, asjade jagamine, teistega arvestamine. Tundides laulame, õpime laulumänge, erinevaid tantse, kuulame muusikat, mängime ja improviseerime erinevatel pillidel (kaasatud väikekannel).

Juhendaja: armas muusikaõpetaja Eve